Susan Kinley, Artist in Glass & Textile
Glaxo Smith Kline
Glaxo Smith Kline
Layered silk panels
Various sizes